Así fue la ruta a Tambo

A Illa de Tambo, no medio da Ría de Pontevedra, foi sempre unha illa misteriosa, unha illa para moitos descoñecida, completamente inaccesible para a maioría dos mortais durante décadas, e […]

0